Velkommen!


Ny søknad
For å legge inn søknad om plass, velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Dersom du er folkeregistrert i Re kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/ SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.) Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Re kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten/MinID. BankID kan også benyttes. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden, og søke om eventuelle endringer på aktuelle plasseringer.

Endre eller fjerne ubehandlet søknad
For å endre eller fjerne en søknad må du være pålogget.

Endre eksisterende plass
For å søke om endring av en eksisterende plass, må du logge inn og velge fanen Mine plasseringer.

Si opp plass i barnehage og SFO
For å si opp plass, må du logge inn og velge fanen Mine plasseringer.

Melde barn inn i skolen
For å melde ditt barn inn i 1. klasse må du være pålogget.